เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา

เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา

หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารภายในวัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธิน ประทานให้วัดเมื่อปี พ.ศ.2473 พุทธลักษณะ เป็น พระพุทธรูปขัดสมาธิ ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง 2 ศอกกำ (1.10 เมตร) และประทานพระนาม พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อทันใจ”

ต่อมา ได้ลงรักปิดทององค์พระในสมัยพระครูปริยัติวราทร (หลวงพ่อผิว) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งประชาชนได้มาสักการะขอพรและบนบาน สมความปรารถนากันทุกราย

หลวงพ่อผิว เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ได้จัดสร้าง ‘เหรียญหลวงพ่อทันใจ’ เป็นที่ระลึกในงานหล่อพระประธานองค์ใหญ่ของวัดศรีมหาราชา

เมื่อจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทันใจเสร็จแล้ว หลวงพ่อผิว ได้เดินทางไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ให้อธิษฐานจิตปลุกเสก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2513

เครื่องรางของขลัง|อั้ม พัชราภา|ผี |หลวงพ่อสาย

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>