เรื่อง ยาหยอดตา หรือ ยาล้างตาของศรเทพศรทอง ไม่วางตามศูนย์ ให้แต่เปี้ยก ลพบุรี

เรื่อง ยาล้างตา หรือ ยาหยอดตาของศรเทพศรทอง ไม่วางตามศูนย์ ให้แต่เปี้ยก ลพบุรี

ช่วงระยะเวลาหนึ่งของขาด ทางบริษัทไม่ได้ทำ ร่วมปี แต่ยังตะบี้ตะบันโปรโมททางวิทยุ ณ ตอนนี้ มีผลิตออกมาแล้ว แต่ไม่ให้ตามศูนย์ยาต่างๆ กลับให้ศูนย์คุณเปี้ยก ที่ลพบุรี เพียงศูนย์เดียวที่มีจำหน่าย โดยขายทางจัดส่งทางไปรษณีย์ ก็เป็นที่เดือดร้อนของลูกค้า หาตามศูนย์ต่างๆก็ไม่มี จะให้มีได้ไง ทางบริษัทไม่ให้ศูนย์ตัวแทนอื่นๆเลย

บริษัทศรเทพนี้ยิ่งนับวันยิ่งบริหารแย่ เอาเพื่อนมาทำงาน เอาญาติพี่น้องมาทำงาน บรรดาเหล่านี้ถ้วนแต่ทำงานไม่ได้เรื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 9/5/2555

ยาล้างตาศรเทพ ยาล้างตาศรเทพศรทอง ยาหยอดตาศรเทพ ยาหยอดตาศรเทพศรทอง

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>